100 % CBGV thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chủ đề năm học: “Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương, văn hóa, chất lượng giáo dục thực chất” đi đôi với việc chủ động thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. 100% CBGV tích cực, chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021; Quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, năm học 2021-2022.