Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Bản Lầu

Xã Bản Lầu huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
lci-muongkhuong-thbanlau@edu.viettel.vn